Reklamační řád

Reklamační řád společnosti: SMT-energy s.r.o., identifikační číslo: 08674531, adresa elektronického obchodu: eshop.insolar.cz vychází z Občanského zákoníku v platném znění  a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel (nakupující) odesláním objednávky.

 

Kontrola

Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod eshop.insolar.cz. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod eshop.insolar.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu (není povinností).

Reklamace zásilek internetového obchodu eshop.insolar.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele/prodávajícího, výdejním a expedičním místě:
Malšice 81, 391 75 Malšice
e-mail: info@insolar.cz
Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Kateřina Lepková

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci, mechanicky poškozené, bez doložení původu nákupu, poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či zboží poškozené neodborným servisním zásahem.

 

Reklamace, jak postupovat

Postupujte prosím podle instrukcí uvedených níže na této stránce. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:
- zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě doporučujeme zásilku nepřevzít, sepsat s dodávkovou službou protokol a neprodleně informovat internetový obchod eshop.insolar.cz
- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce a zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu provozovny – výdejního místa. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

 

Popis správně zaslané reklamace

Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do vhodného obalu pro přepravu, do horního levého rohu uveďte Vaši zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace do provozovny nebo do výdejního a expedičního místa Malšice 81, 391 75 Malšice nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. 

Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů.

Pokud bude nutné zboží odeslat výrobci nebo distributorovi prodlužuje se lhůta k vyřízení reklamace o dobu, kdy toto zboží přezkoumá třetí subjekt.

Za vadu nelze považovat stav vyvolaný neodborným či nevhodným zapojením dodaného zboží. Pokud bude nutný zásah technika společnosti SMT-energy s.r.o., který bude vyvolán neoprávněnou reklamací, bude objednateli účtován servisní zásah dle ceníku společnosti SMT-energy s.r.o.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne: 7.11.2019